Deconstructed screen printing til venstre.
Vannbaserte pigmentfarger til høyre.