Trykk på tekstil og papir. Konturene rundt motivene på tekstil kommer fram etter dampfiksering ved å kombinere Remazol og Basilentrykk.