En samling figurer, forenklet/stilisert/
abstrakt.