Collage, tekstilmosaikk: Der det er hjerterom er det husrom!